Schack på skolschemat

Finns det schacklinje på Gymnasiet? klicka HÄR                            Läs om 11-åringarna från Vaxholm som
⇓                                                                                                             coachades av pensionären Jonas Höök
Läs mer om ⇒  Gymnasieskolan Metapontum                                ⇒  Vaxö Skola i Vaxholm
se sida 11 – 13:               
campiKTH   12-schack1_eller_etta_staende (1)

Studier från flera länder visar att schackspelande i skolan har positiva effekter när det gäller både elevernas koncentrationsförmåga och kunskapsresultat. Halland är ett av de län i landet där man nu satsar brett på schack i skolan. Förra året gjorde man ett försök med 15 skolor, i höst ska ytterligare tio bli delaktiga i projektet där lärare får material och utbildas i hur de kan använda schack i undervisningen.      

Albin Richardsson gillar att spela schack i skolan och vinner ofta.

Rebecka Larsson tycker att det blivit lugnare i skolan sedan de började med schack.

                                                Foto: Åsa Welander/SR